BÉT Prémium kategória

Vezető tisztségviselők jutottak AutoWallis részvényhez a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében

2021-10-29

Az AutoWallis által indított Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) 2019-es programja keretében kitűzött célok teljesültek, így a programban részt vevő vezető tisztségviselők összesen 16,6 millió darab részvényre váltak jogosulttá. A részvényeket az MRP szervezet 19,9 millió részvényéből kapták meg, így a szervezet részesedése az 5 százalékos küszöbérték alá csökkent a társaságban. A 2019. évi első javadalmazási politikában az AutoWallis és leányvállalatainak 24 vezetője vesz részt.

2019 augusztusában a Wallis Asset Management Zrt. (WAM) mint alapító az AutoWallis, valamint leányvállalatainak (Csoport) vezetői részére MRP szervezet alapításáról és ahhoz kapcsolódóan javadalmazási politika elfogadásáról határozott. Az MRP szervezet által kezelt 2019-ben indított első javadalmazási politika a vállalat (és így a WAM-on kívüli többi intézményi vagy lakossági befektető) számára – az MRP szervezet működtetésén kívül – semmilyen ráfordítással, kötelezettséggel nem jár, ugyanis az ahhoz szükséges 19.890.331 darabos részvénycsomagot a WAM térítés nélkül adta át. Az AutoWallis tehát a 2019-es első MRP javadalmazási politika keretében nem a saját forrásaiból és költségén motiválja a Csoport munkavállalóit és menedzsmentjét, így a politika hatálya alá tartozó programok közvetlenül és motivációs hatásán keresztül áttételesen is növelik a részvényesi értéket. A 2019-ben indított első MRP programokban a Csoport 24 vezetője vesz részt, akik csak akkor juthatnak AutoWallis részvényeikhez, ha az egyes programokra meghatározott, a hosszú távú stratégiából levezetett eredményességi célok teljesülnek, és ezzel hosszú távon hozzájárulnak a részvényérték növeléséhez. A programot a vállalattól független MRP szervezet irányítja. Az MRP hatékonyan támogatja a stratégia megvalósulását, és további motivációt jelent a kitűzött célok eléréséhez.