BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személyek tranzakciójával kapcsolatban

2022-08-09

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénybe, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben, valamint az 596/2014/EU rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

A Társaság a jelen tájékoztatás mellékleteként közzétette a hozzá eljuttatott bejelentést tájékoztatva a tőkepiac szereplőit a vezetői feladatokat ellátó személyek tranzakciójáról.

A vezetői feladatokat ellátószemélyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által lebonyolítottügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa (1)

A vezetői feladatokat ellátószemélyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által lebonyolítottügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa (2)

A vezetői feladatokat ellátószemélyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által lebonyolítottügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa (3)