BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás vezető állású személy részesedésváltozásáról

2020-02-25

Az AutoWallis Nyrt. (1055 Budapest, Honvéd utca 20.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 28/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.

Andrew John Prest, a Társaság igazgatósági tagja tőzsdén kívüli ügylet keretében az OTP Bank Nyrt-nek mint befektetési szolgáltatónak adott megbízással átruházott 4.484.322 db AutoWallis „C” törzsrészvényt. A tranzakció átlagárfolyama 106,246 Ft volt.

Az ügyletet követően Andrew John Prest tulajdonrésze a Társaságban 11.127.043 db “C” típusú törzsrészvényre változott (ISIN: HU0000164504), részesedése 5%-os küszöbérték alá csökkent.

2020.02.25.
AutoWallis Nyrt.

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány

1.    Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik: AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2.    A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény

3.    A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: 

Andrew John Prest

4.    A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől):  

5.    Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja:  2020.02.25.

6. Az átlépett vagy elért

8.    Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják: 

9.    Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: -

10.    További információk, ha szükséges: -

Budapest, 2020. február 25.

A formanyomtatvány melléklete

a) A bejelentésre kötelezett személy azonosító adatai:

Teljes név (jogi személyek esetében a jogi formával együtt): Andrew John Prest

Cím (jogi személyek esetében székhely): 1012 Budapest, Lovas út 8. TT/3., Magyarország

Telefonszám: (06 1) 451 4851

Egyéb lényeges információ (jogi személyek esetében legalább egy kapcsolattartó személy): 

b) A bejelentő személy azonosító adatai (amennyiben az a) pontban említett személy nevében más teszi meg a bejelentést):

Teljes név (jogi személyek esetében a jogi formával együtt): 

Cím (jogi személyek esetében székhely): 

Telefonszám: 

Egyéb lényeges információ (jogi személyek esetében legalább egy kapcsolattartó személy): 

c) További információk: -