BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás szavazati jog változással kapcsolatban

2021-11-24

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

A Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap az általa 2021. november 24-én megtett értesítés alapján az AutoWallis “C” sorozatú törzsrészvények 7,05%-ával rendelkezik.

Melléklet: A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány