BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás szavazati jog változással kapcsolatban

2021-10-29

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

Az AutoWallis MRP Szervezet a munkavállalói résztulajdonosi program (a továbbiakban: MRP Program) feltételei alapján 2021. október 27-én összesen 16.584.585 db AutoWallis törzsrészvényt juttatott a Társaság MRP Programban részt vevő egyes igazgatósági tagjainak. Erre tekintettel az AutoWallis MRP Szervezet tulajdonában lévő AutoWallis törzsrészvények mennyisége 3.980.244 db törzsrészvényre változott.

Melléklet: A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány