BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás részvények tőzsdei bevezetéséről

2022-09-02

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja tisztelt befektetőit az alábbiakról.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. a 302/2022. számú határozatával a Társaság 17.105.237 darab, egyenként 12,50 forint névértékű, 213.815.462,50 forint össznévértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvényét 2022. szeptember 2. napjával a tőzsdei kereskedésbe bevezette, melyre tekintettel az Terméklista adatai megfelelően módosításra kerültek. A Társaság fent meghatározott törzsrészvényei ugyanezen értéknappal kerülnek megkeletkeztetésre a KELER Zrt. által.