BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás részvények szabályozott piacra történő bevezetéséről

2021-11-24

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

A 2021. október 14-én közzétett Tájékoztató alapján 2021. október 25. és 2021. november 9. között végbement nyilvános részvénykibocsátásból származó 85.470.085 darab új törzsrészvény a mai nappal bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacra (azon belül a Budapesti Értéktőzsde Részvény Szekciójának „Prémium” kategóriájába).

Az új részvényeknek az elszámolására, azaz az új részvényeknek a befektetők értékpapírszámláján történő jóváírására szintén mai értéknappal kerül sor. A Lakossági Értékesítésben jegyző befektető a részére allokált új részvényeknek az értékpapírszámláján történt jóváírásáról a Forgalmazó üzletszabályzatában meghatározottaknak megfelelően kap értesítést. Az Intézményi Értékesítés keretében allokált mennyiségről a Forgalmazó az intézményi befektetőkkel fennálló keretszerződésben megjelölt értesítési módon értesíti az intézményi befektetőket.

A Társaság tájékoztatja továbbá a piacot, hogy a fenti bevezetéssel egyidejűleg került bevezetésre a Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacra a DALP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 100%-át megtestesítő, 3.200.000,- Ft névértékű üzletrésszel mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással a Kibocsátó alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével (DALP Apport) összefüggésben kibocsátott, 15.400.000 db törzsrészvény is.