BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás MRP programról

2021-04-26

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja tisztelt befektetőit az alábbiakról.

A Társaság, mint az AutoWallis Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.) alapítója, 2021. április 26. napján az AutoWallis Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében elfogadta a „2021. évi Javadalmazási Politika” elnevezésű javadalmazási politikát (a továbbiakban: 2021. évi Javadalmazási Politika).

A Társaság Igazgatósága a 2021. április 26. napján megtartott ülésén meghozott 3/2021. (IV. 26.) számú igazgatósági határozatával a 2021. évi Javadalmazási Politika lényegi feltételeit az alábbiak szerint határozta meg:

  1. A 2021. évi Javadalmazási Politika keretében megszerezhető pénzügyi eszköz a HU0000164504 ISIN azonosítóval rendelkező AutoWallis Nyrt. „C” sorozatú törzsrészvény (a továbbiakban: „Pénzügyi Eszköz”).
  2. A 2021. Javadalmazási Politika megindításának napja 2021. április 26.
  3. A 2021. Javadalmazási Politika időtartama 24 hónap.
  4. A 2021. évi Javadalmazási Politikában való részvételre a Társaság és a Társaság közvetlen vagy közvetett többségi befolyása alatt álló más gazdasági társaságok egyes meghatározott vezető tisztségviselői és munkavállalói jogosultak.
  5. A 2021. Javadalmazási Politika keretösszege 700.000 darab Pénzügyi Eszköz, azaz a 2021. Javadalmazási Politikában meghatározott feltétel teljesítése esetén összesen ilyen mennyiségű Pénzügyi Eszköz és a Pénzügyi Eszközök utáni esetleges osztalék juttatható a résztvevőknek.

A Társaság 2021. április 26. napján a 700.000 darab Pénzügyi Eszközt, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást, az AutoWallis Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet rendelkezésére bocsátja. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével a Pénzügyi Eszközök kizárólagos tulajdonosa, illetve jogosultja az AutoWallis Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet lesz. A Pénzügyi Eszközök rendelkezésre bocsátását követően a Társaság saját részvény állománya 7.889.503 db részvényre csökken.

Amennyiben a jövőben az MRP keretén belül újabb javadalmazási politikát indítana a Társaság, arról megfelelően tájékoztatja a tisztelt befektetőket.