BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás MRP keretén belüli új javadalmazási politikáról, valamint vételi opció megkötéséről

2022-05-24

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja tisztelt befektetőit az alábbiakról.

A Társaság, mint az AutoWallis Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.) alapítója, 2022. április 21. napján az AutoWallis Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: MRP) keretében elfogadta a „2022. évi Javadalmazási Politika” elnevezésű javadalmazási politikát (a továbbiakban: 2022. évi Javadalmazási Politika).

A Társaság Igazgatósága a 2022. április 21. napján megtartott ülésén meghozott 2/2022. (IV. 21.) számú igazgatósági határozatával a 2022. évi Javadalmazási Politika lényegi feltételeit az alábbiak szerint határozta meg:

a) A 2022. évi Javadalmazási Politika keretében megszerezhető pénzügyi eszköz a HU0000164504 ISIN azonosítóval rendelkező AutoWallis Nyrt. „C” sorozatú törzsrészvény (a továbbiakban: „Pénzügyi Eszköz”).

b) A 2022. Javadalmazási Politika megindításának napja 2022. április 21.

c) A 2022. Javadalmazási Politika időtartama 24 hónap.

d) A 2022. évi Javadalmazási Politikában való részvételre a Társaság és a Társaság közvetlen vagy közvetett többségi befolyása alatt álló más gazdasági társaságok egyes meghatározott vezető tisztségviselői és munkavállalói jogosultak.

e) A 2022. Javadalmazási Politika keretösszege 1.638.650 darab Pénzügyi Eszköz, azaz a 2022. Javadalmazási Politikában meghatározott feltétel teljesítése esetén összesen ilyen mennyiségű Pénzügyi Eszköz juttatható a résztvevőknek.

f) A Pénzügyi Eszközöket a Társaság az alábbiak szerint biztosítja az AutoWallis Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (a továbbiakban: „MRP Szervezet”) részére:

i. a Pénzügyi Eszközöket a Társaság nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként adja át az MRP Szervezet részére, és/vagy

ii. a Társaság az MRP Szervezet alapszabályában meghatározott vételi jogokat juttat az MRP Szervezet részére, amiket az MRP Szervezet kizárólag a 2022. évi Javadalmazási Politika keretében megszerezhető Pénzügyi Eszközök megszerzésére fordíthat, és/vagy

iii. a Társaság megfelelő összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesít az MRP Szervezet részére egy vagy több részletben, amit az MRP Szervezet kizárólag a 2022. évi Javadalmazási Politika keretében megszerezhető Pénzügyi Eszközök megszerzésére fordíthat,

iv. az (i)-(iii) pontokban írt módszerek bármilyen kombinálásával.

Amennyiben a jövőben az MRP keretén belül újabb javadalmazási politikát indítana a Társaság, arról megfelelően tájékoztatja a tisztelt befektetőket.

A Társaság és az MRP Szervezet között a 2022. évi Javadalmazási Politikájához kapcsolódó részvény vételi jogi (opciós) szerződés jött létre 2022. május 23. napján. A szerződés szerinti vételi jog tárgya legfeljebb 1 638 650 darab AutoWallis törzsrészvény. A vételi jog lehívásának határideje: az opció megnyílásától számított két év. A vételi jog gyakorlása esetén a vételár megegyezik a vételi jog gyakorlását megelőző utolsó tőzsdei napon érvényes tőzsdei záróárral.