BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás MRP feltételek teljesüléséről

2022-08-09

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénybe, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben, valamint az 596/2014/EU rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

Az AutoWallis Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: MRP) keretében elfogadott „2019. évi Javadalmazási Politika” elnevezésű javadalmazási politika alapján, tekintettel arra, hogy a javadalmazási politikában meghatározott egyes feltételek teljesültek, összesen 3.280.244 darab AutoWallis törzsrészvény került juttatásra az érintett személyeknek.