BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás kötvények regisztrációjáról

2021-10-21

AzAutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban:Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének elegettéve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

A BudapestiÉrtéktőzsde Zrt., mint piacműködtető a Társaság AutoWallis NKP Kötvény 2031/I.elnevezésű, 6.600.000.000 forint össznévértékű értékpapírját 2021. október 20.napján kelt, 98/XBond/2021. számú határozatával, 2021. október 22. napjával azXBond Értékpapírlistán regisztrálta. Az értékpapírok első kereskedési napja:2021. október 22.