BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás könyvvizsgáló választásról közlemény helyesbítése

2021-04-22

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy a Társaság észlelte, hogy a 2021. április 7-én közzétett „Tájékoztatás új könyvvizsgáló választásáról” elnevezésű rendkívüli közleményben elírásra került a könyvvizsgáló cégjegyzékszáma. Az ennek megfelelően helyesbített rendkívüli közlemény szövege az alábbiakban olvasható (a helyesbítés félkövér, dőlt betűtípussal került jelzésre).

„Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja tisztelt befektetőit az alábbiakról.

A Társaság Igazgatósága a 2021. április 7. napján megtartott ülésén közgyűlési hatáskörben meghozott 10/2021. (IV. 07.) számú igazgatósági határozatával 2021. április 7. napjától a 2023. üzleti évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az alábbi társaságot és a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt:

  1. Könyvvizsgáló cégneve: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
  • Könyvvizsgáló székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
  • Könyvvizsgáló cégjegyzékszáma: 01-09-063022
  • MKVK azonosítószáma: 001464
  1. Könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy neve: Biczó Péter
  • Anyja születési neve: Silber Judit Veronika
  • Lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 84.
  • MKVK azonosítószáma: 004957

Az igazgatóság a Társaság dinamikus hazai és közép-kelet-európai növekedése miatt választotta meg a fent említett, nemzetközi hátterű könyvvizsgálót.

Budapest, 2021. április 7.

AutoWallis Nyrt.”