BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás cégbejegyzéséről

2021-08-03

A közzétételi kötelezettségének eleget tevő tájékoztatás cégbejegyzésről.

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

A Társaság 100%-os tulajdonában lévő AW Property Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-09-388398) bejegyzésre került a cégjegyzékbe. A bejegyzésre a korábban közzétett AW Buda Property Korlátolt Felelősségű Társaság cégnév helyett AW Property Korlátolt Felelősségű Társaság cégnévvel került sor.