BÉT Prémium kategória

Saját részvény tranzakció

2023-01-13

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja tisztelt befektetőit az alábbiakról.

A Társaság a mai napon részvényadásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött a Net Mobilitás Zrt. (a továbbiakban: Net Mobilitás) által kibocsátott részvények 100%-ának megszerzésére vonatkozóan az érintett társaság részvényeseivel, így a WAM Immobilia Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (mely társaság a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. 100%-os tulajdonában áll), valamint a Car Alliance Kft.-vel.

A részvények ellenértékeként AutoWallis részvények kerülnek átruházásra az eladók részére. A felek a tranzakció vonatkozásában az AutoWallis részvények értékét, részvényenként 97,93 Ft-ban határozták meg figyelemmel az elmúlt 30 naptári nap tőzsdei átlagárfolyamára. A Szerződés alapján a Társaság a mai napon összesen 3.267.640 db AutoWallis részvényt transzferált át az eladók részére. Erre tekintettel az ügyletet követően a Társaság saját részvény állománya

1.757.144 darabra változik.

A Szerződés szerinti earn-out feltételek maradéktalan teljesülése esetén, a Szerződés szerinti időpontokban az eladók részére két részletben még mindösszesen legfeljebb 4.901.460 db AutoWallis részvény kerülhet még transzferálásra 2025. május 31-ig. A saját részvény tranzakciókról a Társaság tájékoztatni fogja a tisztelt befektetőit.

A tranzakcióval az AutoWallis Csoport nyit az autóipari online értékesítési piac felé, tekintettel arra, hogy a Net Mobilitás üzemelteti a JóAutók.hu és az Autó-Licit.hu portálokat.