BÉT Prémium kategória

Rendkívüli tájékoztatás üzletrész apportálásáról

2021-03-16

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-047350; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: „Kibocsátó”) ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról:

A 2021. március 16. napján aláírt apportszerződés alapján a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszáma: 01-10-046529) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Kibocsátó rendelkezésére bocsátja és tulajdonába átruházza a DALP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-09-931205) meglevő üzletrészének 100%-át („Üzletrész”).

Az Üzletrész apportálásának ellenértékeként a Kibocsátó alaptőke-emelés keretében összesen 15 400 000  (azaz tizenötmillió-négyszázezer) darab új, részvényenként 12,50 Ft (azaz tizenkettő forint ötven fillér) névértékű és 100 Ft (azaz  száz forint) kibocsátási értékű, „C” sorozatú dematerializált törzsrészvényt bocsát ki, aminek következtében az AutoWallis Nyrt. alaptőkéje 192 500 000 Ft, azaz százkilencvenkétmillió-ötszázezer forint összeggel emelkedik 4 053 921 000 Ft, azaz négymilliárd-ötvenhárommillió-kilencszázhuszonegyezer forint összegről 4 246 421 000 Ft, azaz négymilliárd-kétszáznegyvenhatmillió-négyszázhuszonegyezer forint összegre, míg a fennmaradó 1 347 500 000 Ft, azaz egymilliárd-háromszáznegyvenhétmillió-ötszázezer forint összeg a Társaság tőketartalékába kerül;

Az apport értékét a Kibocsátó által megbízott TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11., nyilvántartási szám: MKVK 005784; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 002588) a csatolt független könyvvizsgálói jelentésében támasztotta alá.

Az újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények teljességének átvételére és az Üzletrész apportálására a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. előzetesen kötelezettséget vállalt.

A részvények megkeletkeztetésével és bejegyzésével kapcsolatos KELER és cégbírósági eljárások iránt, valamint a részvények BÉT szabályozott piacára történő bevezetése iránt a Kibocsátó intézkedik.

Felhívjuk a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a tőkeemelés következtében a részvényekkel gyakorolható szavazati jogok mértéke megváltozik, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 61. §-a szerint a részvényesek tekintetében bejelentési kötelezettséget keletkeztethet.

3/2021. (III. 16.) számú igazgatósági határozat

Független könyvvizsgálói jelentés