BÉT Prémium kategória

Rendkívüli tájékoztatás új leányvállalatokról

2021-09-29

Az Avto Aktiv tranzakcióhoz kapcsolódóan a Társaság két, 100%-os tulajdonában álló leányvállalatot alapított Szlovéniában.

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

A Társaság által az Avto Aktiv Intermercatus d.o.o.-val megkötött megállapodáshoz (Avto Aktiv tranzakció) kapcsolódóan a Társaság két, 100%-os tulajdonában álló leányvállalatot alapított Szlovéniában. Az egyik leányvállalat, az AAI PROPERTIES d.o.o. (székhely: Celovska cesta 182, 1000 Ljlubljana, Szlovénia) szlovén cégnyilvántartásba történő bejegyzésére már sor került, a másik leányvállalat, az AVTO AKTIV SLO d.o.o. (székhely: Celovska cesta 182, 1000 Ljlubljana, Szlovénia) bejegyzése azonban még folyamatban van.