BÉT Prémium kategória

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS TŐZSDEI BEVEZETÉSRŐL

2020-08-07

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja tisztelt befektetőit a 2020. március 27., valamint 2020. július 10. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásokra hivatkozva az alábbiakról:

A Társaság Igazgatósága 2020. március 26. napján és 2020. június 30. napján döntött a Társaság alaptőkéjének felemeléséről, mely értelmében a Társaság alaptőkéjét mindösszesen 3.722.032.825,- forintra megemelte. Az ehhez kapcsolódó cégbírósági bejegyzésekre 2020. július 3. és 20. napján került sor, amelyről a Társaság rendkívüli közzétételben értesítette befektetőit. 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója 277/2020. számú határozatával elrendelte a Társaság újonnan kibocsátott 27.101.226 darab, egyenként 12,50,- forint névértékű, 338.765.325,- forint össznévértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényének tőzsdei kereskedésbe bevezetését 2020. augusztus 7. napjával, és ezzel összefüggésben módosítja a Társaság terméklistáját. 

Ezek alapján a Társaság bevezetett értékpapír mennyisége 297.762.626 darabra emelkedik. 

Felhívjuk a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a tőkeemelések következtében a részvényekkel gyakorolható szavazati jogok mértéke megváltozik, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 61. §-a szerint a részvényesek tekintetében bejelentési kötelezettséget keletkeztethet. 

Budapest, 2020. augusztus 7. 

AutoWallis Nyrt.