BÉT Prémium kategória

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS TŐKEEMELÉSRŐL

2020-12-17

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja tisztelt befektetőit az alábbiakról:

A Társaság Igazgatósága a 2/2020. (XI. 30.) számú (közgyűlési hatáskörben meghozott) igazgatósági határozatban kapott felhatalmazása alapján elhatározta a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelését.

A Társaság részvényeseit megillető, a Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a részvények átvételére jogosító elsőbbségi jogot az igazgatóság – a 2/2020. (XI. 30.) számú (közgyűlési hatáskörben meghozott) igazgatósági határozatban kapott felhatalmazás alapján – kizárta az alábbi indokkal:

A kibocsátható részvények maximum 16,5 millió db mennyiségben mentesülnek a Tájékoztató közzétételének kötelezettsége alól a 1129/2017 Rendelet (Prospektus Rendelet) 1. cikk (5) bekezdésének a) pontja alapján. A szabályozott piacra történő bevezetés és a piaci tapogatózás során felmért azt meghaladó keresletre tekintettel az Igazgatóság a jegyzési elsőbbség kizárásával tudja biztosítani a tőkeemelés idei megvalósítását. A bevezetési tájékoztató mellőzése és a tőkeemelés eljárásának ebben az évben, a kiválasztott intézményi befektetőkkel történő megvalósítása a Kibocsátó fontos üzleti érdeke, azonban csak abban az esetben lehetséges, ha a 150 befektetőnél kevesebb szereplőnek történő felajánlás meg tud valósulni, ezen törvényi kikötésnek a biztosítása nem volt megoldható a jelenleg több mint kétezer részvényesünkre tekintettel. 

A jelenlegi részvényesek bizalmát megköszönve és meghálálva, az Igazgatóság a közeljövőben nyilvános kibocsátás előterjesztésére is megteszi az előkészületeket, ahol a jelenlegi részvényesek jegyzési elsőbbségét biztosítani fogják, és a Kibocsátó valamennyi részvényese számára lehetőséget biztosít a részvényjegyzésre.

A tőkeemelés keretében a pénzbeli hozzájárulás ellenértékeként a Társaság zártkörű tőkeemelés során összesen 16.501.487 darab új, részvényenként 12,5,- Ft névértékű, és 83 Ft kibocsátási értékű, „C” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényt bocsát ki az adott részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján, amelyeket zárt körben lefolytatott tárgyalások alapján három intézményi befektető tett meg a Társaság felé.  

Az újonnan kibocsátásra kerülő részvények 83 Ft/db-os kibocsátási árfolyama a részvényjegyzőkkel (befektetőkkel) folytatott piaci alapú tárgyalások eredményeként került meghatározásra, amely megközelítőleg megegyezik a kötelező vételi ajánlattételt megelőző elmúlt 30 nap tőzsdei kereskedés átlagárával (82,95 Ft/db).

A fentiek következtében a Társaság alaptőkéje 206.268.587,5,- Ft összeggel emelkedik 3.847.652.425 Ft összegről 4.053.921.012,5,- Ft összegre, a törzsrészvények darabszáma pedig 307.812.194 darabról 324.313.681 darabra emelkedik.

A részvények megkeletkeztetésével és bejegyzésével kapcsolatos KELER és cégbírósági eljárások folyamatban vannak és a sikeres kibocsátást követően a Társaság be fogja vezetni a részvényeket a BÉT szabályozott piacára.

Felhívjuk a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a tőkeemelések következtében a részvényekkel gyakorolható szavazati jogok mértéke megváltozik, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 61. §-a szerint a részvényesek tekintetében bejelentési kötelezettséget keletkeztethet. 

Budapest, 2020. december 17.