BÉT Prémium kategória

Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

2018-09-11

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja. Andrew John Prest végleges kötelezettségvállalási nyilatkozatot követően 2.014.224 db ALTERA törzsrészvénnyel rendelkezik, így a tulajdonában lévő ALTERA törzsrészvények mennyisége 2.014.224 db törzsrészvényre változott. Részesedése a Társaságban 5%-os küszöbérték fölé emelkedett. Az összes kibocsátott törzsrészvényre nézve a részesedése 5,96%, a teljes kibocsátott alaptőke 5,95%-a. Andrew John Prest szavazati aránya a kibocsátott törzsrészvények szavazati joggal rendelkező törzsrészvények 5,96%-val, míg az összes szavazati joggal rendelkező részvények 5,95%-val rendelkezik.

Bejelentő a befolyást tőkeemelés útján szerezte meg. A befolyásszerzés során a bejelentő összehangoltan járt el a következő személyekkel: Antal Péter (lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép., anyja neve: Mandl Julianna), ANTONY-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B.), DL Target Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2132 Göd, Patak utca 14.), MARKETWATCH Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Őzgida utca 17/3.), Andrew John Prest (anyja neve: Ruth Caddick; születési ideje: 1972.05.30.), Müllner Zsolt (anyja neve: Puskás Ágnes; születési ideje: 1967.03.31.).A befolyásszerzés során összehangoltan eljáró személyek  szavazati joga együttesen 92,37% (amelyet 31 252 605 db „C” sorozatú törzsrészvény testesít meg).

Andrew John Prest részvényállománya a tranzakció után:

“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156120): 0 db
“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156138): 0 db
“C” sorozatú törzsrészvény (ISIN: HU0000156112): 2.014.224 db

ALTERA Nyrt.