BÉT Prémium kategória

Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

2018-09-13

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja. Nagy Imre az ALTERA Nyrt. zártkörű tőkeemelés -és alapszabály módosítás feltételeinek teljesülését követően, és a Társaságnak 2018.09.12-én megküldött értesítése alapján, 300 000 db ALTERA törzsrészvénnyel rendelkezik, így a tulajdonában lévő ALTERA törzsrészvények mennyisége nem változott. Részesedése az esemény következtében a Társaságban 5%-os küszöbérték alá csökkent. Az összes törzsrészvényre nézve a részesedése 0,89%, a teljes kibocsátott alaptőke 0,89%-a. Nagy Imre szavazati aránya a törzsrészvények szavazati joggal rendelkező törzsrészvények 0,89%-val, míg az összes szavazati joggal rendelkező részvények 0,89%-val rendelkezik.

Nagy Imre részvényállománya a tranzakció után:

“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156120): 0 db
“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény (ISIN: HU0000156138): 0 db
“C” sorozatú törzsrészvény (ISIN: HU0000156112): 300 000 db

ALTERA Nyrt.