BÉT Prémium kategória

Rendkívüli tájékoztatás lock-up megállapodásról

2021-10-08

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

A Társaság 2021. október 7. napján részvényértékesítést és részvénykölcsönzést korlátozó, azaz ún. lock up megállapodást kötött a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529; a továbbiakban: WAM), mint a Társaság főrészvényesével.

A megállapodás szerinti korlátozás a WAM alábbi részvényeire terjed ki:

• azon, Kibocsátó által kibocsátott törzsrészvényekre, melyekkel a WAM a Kibocsátó által, a tervek szerint 2021. második félévében megvalósítandó, a Tpt. szerinti tájékoztató közzétételével járó nyilvános részvénykibocsátás lakossági jegyzés megkezdésének a kezdő napján (a továbbiakban: Értéknap) birtokolni fog; továbbá

• az Értéknapot követően a WAM által a Kibocsátó 2021. második félévében megvalósítandó, a Tpt. szerinti tájékoztató közzétételével járó nyilvános részvénykibocsátás során esetleg megszerzendő további törzsrészvényekre.

A WAM vállalta, hogy az Értéknapot követő 12 hónapon belül egyáltalán nem értékesít és nem ad kölcsön a fent meghatározott részvényekből úgy, hogy azzal az általa birtokolt részvények száma a fentiek szerint meghatározott mennyiség alá csökkenjen. Értéknap alatt a megállapodás megkötését követő naptári nappal kezdődő és 2021. december 31. napjával végződő időszaknak az első olyan naptári napja értendő, amelyen a Kibocsátó által megvalósított, a Tpt. szerinti tájékoztató közzétételével járó nyilvános részvénykibocsátás során a lakossági jegyzés lehetősége ténylegesen megnyílt.

A WAM tájékoztatta továbbá a Társaságot, hogy tervezi, hogy közvetlenül vagy közvetetten, leányvállalata útján részvényt jegyezzen a Társaság által 2021. második félévében tervezett nyilvános részvénykibocsátás során.