BÉT Prémium kategória

Rendkívüli tájékoztatás - döntés apporttal történő tőkeemelésről

2022-05-27

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja tisztelt befektetőit az alábbiakról.

A Társaság Igazgatósága a 12/2022. (IV. 29.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján 2022. év május 26. napján tartott ülésén hozott 4/2022. (V. 26.) számú igazgatósági határozattal döntött arról, hogy a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával, a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat a Társaság rendelkezésére bocsátásának napjával felemeli.

A MILTON-PROPERTY Kft. előzetesen kötelezettséget vállalt arra, hogy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság rendelkezésére bocsátja a C182 Razvoj Nepremičnin Ljubljana d.o.o. (székhely: Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana, Szlovénia) törzstőkéjének 100%-át megtestesítő üzletrészt, amelynek egyedüli jogosultja a MILTON-PROPERTY Kft. (a továbbiakban: Üzletrész).

Az Üzletrész apportálásának ellenértékeként a Társaság alaptőke-emelés keretében összesen 17.105.237 darab új, részvényenként 12,50 Ft névértékű és 101,18 Ft kibocsátási értékű, „C” sorozatú dematerializált törzsrészvényt bocsát ki, amely következtében a Társaság alaptőkéje 213.815.462,50 Ft összeggel emelkedik 5.314.797.062,50 Ft összegről 5.528.612.525,- Ft összegre, míg a fennmaradó 1.516.924.537,50 Ft összeg a Társaság tőketartalékába kerül.

Az apport előzetes értékét a Társaság által megbízott TRAD Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.) könyvvizsgáló a 2022. május 26-án kelt független könyvvizsgálói jelentésében állapította meg.

Az apportszerződés megkötését, valamint a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételét követően a részvények megkeletkeztetésével és bejegyzésével kapcsolatos KELER és cégbírósági eljárások iránt, valamint a részvények BÉT szabályozott piacára történő bevezetése iránt a Társaság intézkedik.

A MILTON-PROPERTY Kft. vállalja, hogy a részvények megszerzésétől számított 1 éves időszakon belül közvetlenül vagy közvetett módon nem ad el sem tőzsdei, sem tőzsdén kívüli ügylet keretében bármely, az apport ellenértékeként megszerzett részvényt és erre vonatkozó kötelezettségvállalást sem tesz függetlenül attól, hogy tranzakció ellenértéke egyéb részvény, készpénz vagy más juttatás.