BÉT Prémium kategória

Rendkívüli tájékoztatás cégbírósági bejegyzésről

2020-06-05

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: „Társaság”) a Tpt. 55. § (1) bekezdése alapján ezúton közzéteszi az alábbiakat a Társaság által 2020. április 30. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásra hivatkozással:

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2020. június 4. napján kelt Cg.01-10-047350/82. számú végzésével elrendelte a Társaság létesítő okirata alábbi változásainak bejegyzését 2020. április 30. napjának hatályával:

-    Dévai Gábor Ferenc igazgatósági tag bejegyzése 
-      Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott 9c/2020. (04. 30.) számú igazgatósági határozat alapján a Társaság által kibocsátott 200.000 db „A” sorozatú szavazatelsőbbségi és 200.000 db „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény átalakítása azonos darabszámú – azaz összesen 400.000 darab – „C” sorozatú törzsrészvénnyé.

Budapest, 2020. június 5. 
AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság