BÉT Prémium kategória

Rendkívüli tájékoztatás cégbírósági bejegyzésről

2020-07-03

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-047350; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: „Kibocsátó”), hivatkozással a 2020. május 8. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásra, ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról:

A Kibocsátó az apport ellenértékeként kibocsátott részvények cégbírósági bejegyzését kezdeményezte, amely eredményeképpen a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. július 3. napján kelt Cg.01-10-047350/85. számú végzésével elrendelte a Kibocsátó létesítő okirata változásának cégjegyzékbe történő bejegyzését 2020. június 26-i hatállyal, a létesítő okirat következő változásaira tekintettel: 

-    a Kibocsátó jegyzett tőkéje 3.552.164.037,5 forintra emelkedik,
-    A C sorozatú törzsrészvényeinek darabszáma 284.173.123 darabra emelkedik a tőkeemelés eredményeképpen.

Budapest, 2020.07.03.
AutoWallis Nyrt.