BÉT Prémium kategória

Rendkívüli tájékoztatás

2020-07-01

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-047350; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: „Kibocsátó”), hivatkozással a 2020. május 5. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásra, ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról:

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója elrendelte a Kibocsátó 400.000 darab, egyenként 12,50 forint névértékű, 5.000.000 forint össznévértékű dematerializált, névre szóló “C” sorozatú törzsrészvényének 2020. július 2. napjával történő tőzsdei bevezetését a BÉT szabályozott piacára. 

Az újonnan bevezetett részvények a Kibocsátó által kibocsátott 200.000 db „A” sorozatú szavazatelsőbbségi és 200.000 db „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények „C” sorozatú törzsrészvénnyé történő átalakításával jöttek létre és a korábbi elsőbbségi részvények helyébe léptek.

A Kibocsátó felhívja tisztelt részvényesei figyelmét, hogy a fenti részvények megkeletkeztetését követően a Kibocsátó törzsrészvényeinek száma 270.261.400 darabról 270.661.400 darabra változott, amely következtében a részvényesek által birtokolt részvények által megtestesítette szavazati jogok aránya megváltozik, amely egyes részvényesek esetében a Tpt. 61. § szerinti bejelentési kötelezettséget keletkeztethet, amelyet a Kibocsátó és a Magyar Nemzeti Bank felé kell teljesítenie.

Budapest, 2020. július 1.
AutoWallis Nyrt.