BÉT Prémium kategória

Rendkívüli tájékoztatás

2020-07-02

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-047350; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: „Kibocsátó”) ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról:

A Kibocsátó apportszerződést kötött a DC-INI Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 9022 Győr, Bajcsy Zs. út 52. b. ép. I. em., cégjegyzékszám: 08-09-031244; a továbbiakban: „DC-INI”) az INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi utca 6.; cégjegyzékszám: 08-09-010382; a továbbiakban: „INICIÁL”) törzstőkéjének 40%-át megtestesítő és 40 000 000,- Ft névértékű üzletrész („Üzletrész”) Kibocsátó általi megszerzésére. 

Az apportszerződés alapján a DC-INI nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Kibocsátó rendelkezésére bocsátja az Üzletrészt, a Kibocsátó újonnan kibocsátott törzsrészvényei ellenében. 

A Kibocsátó igazgatósága erre tekintettel tőkeemelés keretében összesen 13 589 503 darab új, részvényenként 12,50 Ft névértékű és 85,36 Ft kibocsátási értékű, „C” sorozatú dematerializált törzsrészvény kibocsátásáról döntött. Ennek következtében a Kibocsátó alaptőkéje 169 868 791 Ft összeggel emelkedik 3 557 164 043 Ft összegről 3 727 032 834 Ft összegre, míg a fennmaradó 990 131 209 Ft összeg a Kibocsátó tőketartalékába kerül. 

A Kibocsátó a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint újonnan forgalomba hozandó részvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére a DC-INI-t jogosítja fel. Az újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények teljességének átvételére és az Üzletrész apportálására a DC-INI előzetesen kötelezettséget vállalt. A DC-INI továbbá az alábbi kötelezettségvállalást tette az apport ellenértékeként kapott részvényekből 5 millió darabos részvénycsomag tekintetében:

  1. a Törzsrészvények értékesítésére kizárólag 2021. május 31. napját követően kerülhet sor;
  2. az éves értékesített mennyiség nem haladhatja a Törzsrészvények mennyiségének egyharmadát;
  3. a napi értékesíthető mennyiség nem haladhatja meg a 180 napos átlagos napi likviditás 20%-át;
  4. a minimum értékesítési ár a 30 napos átlagár 85%-a, azzal, hogy a tőzsdenapi nyitó árnál 10%-kal alacsonyabb eladási ajánlat nem adható (jelen korlátozás tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletre egyaránt vonatkozik); 

Az újonnan kibocsátott törzsrészvényeket a Kibocsátó be fogja vezetni a BÉT szabályozott piacára. 

Az apport előzetes értékét a Kibocsátó által megbízott TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11., nyilvántartási szám: MKVK 005784; személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt, kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató, kamarai tagsági szám: 002588) könyvvizsgáló a 2020.06.25-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében állapította meg.

Budapest, 2020. július 2. 
AutoWallis Nyrt.