BÉT Prémium kategória

Rendkívüli tájékoztatás

2020-07-10

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-047350; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: „Kibocsátó”), hivatkozással a 2020. július 2. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásra, ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról:

DC-INI Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 9022 Győr, Bajcsy Zs. út 52. b. ép. I. em., cégjegyzékszám: 08-09-031244; a továbbiakban: „DC-INI”) az INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi utca 6.; cégjegyzékszám: 08-09-010382; a továbbiakban: „INICIÁL”) törzstőkéjének 40%- át megtestesítő és 40 000 000,- Ft névértékű üzletrész („Üzletrész”) Kibocsátó általi megszerzésére irányuló apport jogügylet zárása - teljesülése 2020. év július hó 10. napján megtörtént.

A cégbírósági eljárás és az új részvények kibocsátásával összefüggő KELER eljárás folyamatban van. 

A Kibocsátó továbbá tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy a 2020. július 2. napján K262903/2020 számon közzétett, jelen tranzakcióhoz kötődő tőkeemelésről szóló rendkívüli tájékoztatásában szereplő összegek a következők szerint kerültek pontosításra és véglegesítésre: 

„tőkeemelés keretében összesen 13 589 503 darab új, részvényenként 12,50 Ft névértékű és 85,36 Ft kibocsátási értékű, „C” sorozatú dematerializált törzsrészvény kibocsátásáról döntött. Ennek következtében a Kibocsátó alaptőkéje 169 868 787,50 Ft összeggel emelkedik 3 552 164 037,50 Ft összegről 3 722 032 825 Ft összegre, míg a fennmaradó 990 131 188,58 Ft összeg a Kibocsátó tőketartalékába kerül.”

Budapest, 2020. július 10. 

AutoWallis Nyrt.