BÉT Prémium kategória

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

2020-12-29

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-047350 cégjegyzékszámon, adószám: 23846085-2-41, továbbiakban: „Társaság”) hivatkozással a Társaságnak 2020. augusztus 6. napján közzétett rendkívüli tájékoztatására, figyelemmel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § bekezdésében, valamint a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben foglaltakra, az alábbiak szerint tájékoztatja Tisztelt Befektetőit.

A Társaság összesen 10.049.568 darab, egyenként 12,50,- forint névértékű, 125.619.600,- forint össznévértékű dematerializált, névre szóló, HU0000164504 ISIN kód alatt kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvényét (továbbiakban: „Részvények”) a KELER Zrt. rábocsátási eljárás keretében 2020. december 29. napjával megkeletkeztette.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 399/2020. számú határozatával a Társaság előbbiekben meghatározott Részvényeit 2020. december 29. napjával a tőzsdei kereskedésbe bevezette és a vonatkozó Terméklista adatait a fenti értékpapír-sorozatra vonatkozóan megfelelően módosította.

A Részvények az INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi utca 6.; nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága a Cg. 08-09-010382 cégjegyzékszámon, adószám: 12841622-2-08) törzstőkéjének 20%-át megtestesítő üzletrész Társaságba való apportálásával összefüggő tőkeemelésből származnak.

A Részvények átvételére az apportáló TARÓDY Operatív Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fészek utca 2.; nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága a Cg. 08-09-031617 cégjegyzékszámon, adószám: 27318214-2-08) jogosult, amely a Részvények megszerzésével nem lépte át a vonatkozó öt (5) százalékos küszöbértéket.

Budapest, 2020. december 29.

AutoWallis Nyrt