BÉT Prémium kategória

Rendkívüli tájékoztatás

2021-06-21

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-047350; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: „Kibocsátó”) ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról:

Amint arról a Kibocsátó már korábban tájékoztatta a tisztelt befektetőket, a tavalyi év során a Kibocsátó apportszerződést kötött a Taródy Operatív Kft.-vel (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi út 6., cégjegyzékszám: 08-09-031617; a továbbiakban „Taródy Operatív”) az INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi utca 6.; cégjegyzékszám: 08-09-010382; a továbbiakban: „INICIÁL”) törzstőkéjének 20%-át megtestesítő és 20.000.000,- Ft névértékű üzletrész („Üzletrész”) Kibocsátó általi megszerzésére. Az apportszerződés alapján a Taródy Operatív Kft. nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Kibocsátó rendelkezésére bocsátotta az Üzletrészt, a Kibocsátó pedig az Üzletrész ellenértékére és az ICL Autó Kft. korábbi 60%-os üzletrész adásvételéből származó vételárhátralékra vonatkozó követelés apportálásának ellenértékeként alaptőke-emelés keretében összesen 10.049.568 darab új, részvényenként 12,50 Ft névértékű „C” sorozatú dematerializált törzsrészvényt bocsátott ki, mely részvények a BÉT szabályozott piacára bevezetésre kerültek.

Kibocsátó továbbá arról is tájékoztatta a tisztelt befektetőket, hogy a Taródy Operatív az alábbi, 2025. május 31. napjáig fennálló kötelezettségvállalást tette az apport ellenértékeként kapott részvénycsomag tekintetében:

 • május 31. napjáig a részvények értékesítésére nem jogosult,
 • május 31. napját követően az alábbi feltételek mellett jogosult értékesíteni a részvényeket:
 • az éves értékesített mennyiség nem haladhatja a részvények mennyiségének egyharmadát;
 • a napi értékesíthető mennyiség nem haladhatja meg a 180 napos átlagos napi likviditás 20%-át;
 • a minimum értékesítési ár a 30 napos átlagár 85%-a, azzal, hogy a tőzsdenapi nyitó árnál 10%-kal alacsonyabb eladási ajánlat nem adható (jelen korlátozás tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletre egyaránt vonatkozik);
 • a Kibocsátót elővásárlási jog illeti meg, amelyet OTC ügylet keretében érvényesíthet.

A mai naptól az alábbiak szerint módosult a Taródy Operatív kötelezettségvállalása az apport ellenértékeként kapott részvénycsomag tekintetében:

 • május 31. napjáig a részvények értékesítésére nem jogosult,
 • május 31. napját követően 2025. május 31. napjáig az alábbi feltételek mellett jogosult értékesíteni a részvényeket:
 • az éves értékesített mennyiség nem haladhatja a részvények mennyiségének egyharmadát;
 • a napi értékesíthető mennyiség nem haladhatja meg a 180 napos átlagos napi likviditás 20%-át;
 • a minimum értékesítési ár a 30 napos átlagár 85%-a, azzal, hogy a tőzsdenapi nyitó árnál 10%-kal alacsonyabb eladási ajánlat nem adható (jelen korlátozás tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletre egyaránt vonatkozik);
 • a Kibocsátót elővásárlási jog illeti meg, amelyet OTC ügylet keretében érvényesíthet, továbbá a részvények 50%-ára 2022.május 31. napját követően, 2026. május 31. napjáig a Taródy Operatív Kft.-t eladási jog, a Kibocsátót vételi jog illeti meg.