BÉT Prémium kategória

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

2019-01-24

a Kibocsátó részvényeinek felaprózásáról (részvény split) és egyéb változásokról

Az AutoWallis Nyrt. (korábbi neve: ALTERA Nyrt.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350; székhely: székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. § (3) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit az alábbiakról.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Kibocsátó 2018. december 17. napján tartott közgyűlésén meghozott 6/2018. (XII.17.) sz. közgyűlési határozat szerinti részvényfelosztást (részvény split), melynek alapján a Kibocsátó

 • BÉT-re bevezetett 339.344.000 forint össznévértékű, 3.393.440 darab, egyenként 100 forint névértékű, „C” sorozatú törzsrészvénye (ISIN: HU0000156112; a továbbiakban: Jogelőd Törzsrészvények) – a névérték nyolcadolásával – 339.344.000 forint össznévértékű, 27.147.520 darab, egyenként 12,5 forint névértékű törzsrészvénnyé (ISIN: HU0000164504; a továbbiakban: Jogutód Törzsrészvények) kerül átalakításra;
 • zárt körben kibocsátott, egyenként 100 forint névértékű, „A” sorozatú és „B” sorozatú elsőbbségi részvényei („A” sorozat ISIN-kódja: HU0000156120, „B” sorozat ISIN-kódja: HU0000156138) – a névérték nyolcadolásával – egyenként 12,5 forint névértékű elsőbbségi részvényekké („A” sorozat ISIN-kódja: HU0000164488, „B” sorozat ISIN-kódja: HU0000164496) kerülnek átalakításra;
 • zárt körben kibocsátott, a BÉT-re még be nem vezetett, 3.038.923.500 forint össznévértékű, 30.389.235 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvénye (ISIN: HU0000162847) – a névérték nyolcadolásával – 3.038.923.500 forint össznévértékű, 243.113.880 darab, egyenként 12,5 forint névértékű törzsrészvénnyé (ISIN: HU0000164512)

kerül átalakításra.

A zárt körben kibocsátott, a BÉT-re még be nem vezetett törzsrészvények BÉT-re történő bevezetésére 2019.02.07. napján kerül sor, erre vonatkozóan pedig a Kibocsátó – előzetesen – külön közleményben fogja tájékoztatni a pénz- és tőkepiac szereplőit.

A részvényfelosztással egyidejűleg, azzal azonos értéknapon (2019.02.05.) a részvények vonatkozásában módosul:

 • a Kibocsátó elnevezése: ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra (a 2/2018. (XII.17.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelően);
 • a Kibocsátó székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A. számról 1055 Budapest, Honvéd utca 20.  számra (a 3/2018. (XII.17.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelően);
 • a részvények elnevezése: 
 1. ALTERA Nyrt „A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényről AutoWallis Nyrt. „A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényre;
 2. ALTERA Nyrt „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényről AutoWallis Nyrt. „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényre;
 3. ALTERA Nyrt „C” sorozatú Törzsrészvényről AutoWallis Nyrt. „C” sorozatú Törzsrészvényre (BÉT-re bevezetett törzsrészvények);
 4. ALTERA Nyrt „C/2” sorozatú Törzsrészvényről AutoWallis Nyrt. „C/2” sorozatú Törzsrészvényre (zárt körben kibocsátott, a BÉT-re még be nem vezetett törzsrészvények).

A részvények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, a részvénysorozatok össznévértéke változatlan marad.

A folyamat technikai lebonyolítása a KELER Zrt. és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közösen elfogadott menetrend alapján fog történni. Az átalakítás folyamata automatikus, a részvényeseknek a társasági eseménnyel összefüggésben nincsen tennivalója.

A Kibocsátó BÉT-re bevezetett törzsrészvényeivel kapcsolatos események legfontosabb állomásai a következők:

 • a Jogelőd Törzsrészvényekkel történő utolsó BÉT kereskedési nap: 2019.01.31.;
 • a Jogutód Törzsrészvényekkel történő első BÉT kereskedési nap: 2019.02.01.;
 • a részvényfelosztás értéknapja: 2019.02.05.

Azon részvénytulajdonosok jogosultak a részvényfelosztás értéknapján az átalakított 12,5 forint névértékű Jogutód Törzsrészvényekre, akiknek 2019.02.04-én, a KELER Zrt. által meghatározott zárási időpontban 100 forint névértékű Jogelőd Törzsrészvény van nyilvántartva az értékpapírszámláján.  Minden 1 db 100 forint névértékű Jogelőd Törzsrészvény helyébe 8 db 12,5 forint névértékű Jogutód Törzsrészvény kerül jóváírásra. 

További információkért kérjük, forduljanak Székely Gábor kollégánkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Budapest, 2019.01.24.
AutoWallis Nyrt.