BÉT Prémium kategória

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

2019-06-12

Az AutoWallis Nyrt. (a továbbiakban: Társaság), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §§ alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben, valamint a BÉT Közzétételi Szabályzatban előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság kérelmet adott be a Budapesti Értéktőzsde részére, amelyben indítványozta, hogy a Társaság által kibocsátott és tőzsdei forgalomban tartott, „C” sorozatú, HU0000164504 ISIN azonosítójú törzsrészvények – a következő kategória felülvizsgálatot megelőzően, és lehetőleg 2019. június 25. napjával – átsorolásra kerüljenek a Budapesti Értéktőzsde részvényei Standard kategóriájából a Prémium kategóriába.

A Társaság a megítélése szerint teljesítette a részvények átsorolásához szükséges, a tőzsdei szabályokban előírt feltételeket, így a BÉT ÁÜSZ Második Könyv „Bevezetési és Forgalombantartási Szabályok 41.5 pont rendelkezésével összhangban:

  • A 6.3.2.2 pont szerinti minimális közkézhányad követelmény teljesül, mivel legalább 2 milliárd forint árfolyamértékű értékpapír közkézen van. A legutóbbi 2019.05.23-i tulajdonosi megfeleltetés alapján 38.901.459 db közkézen lévő törzsrészvény, az átsorolási kérelem keltezésekor érvényes prompt 125 Ft/részvény árfolyamértékkel számolva 4.862.682.375 forint.
  • A 6.3.4 pont szerinti Nyilvános Tranzakció végrehajtására 2013. június 25-én került sor. 
  • A 6.3.6 pontban előírt Felelős Társaságirányítási Jelentést az Társaság a BÉT által kiadott „Felelős Társaságirányítási Ajánlások” alapján elkészítette, és 2019.04.30-án közzétette.
  • A 6.3.7 pontnak a Társaság nem áll csődeljárás, vagy felszámolási, végelszámolási eljárás alatt.
  • A Társaság vállalta, hogy a BÉT ÁÜSZ 17.1.2.2 pontja alapján, az átsorolás napjától a forgalomban tartás során magyar és angol nyelven tesz eleget a jogszabályok és tőzsdei szabályok által előír tájékoztatási kötelezettségeknek.
  • A 22.2.1.2 a) pont szerinti feltételt, miszerint a Társaság részvénysorozatának bevezetésétől számítva el 3 (Három) év eltelt, a Társaság teljesíti.
  • A 22.2.1.5. pontnak megfelelően a Társaságnak a BÉT felé lejárt tartozása nem áll fenn.

Budapest, 2019. 06. 12.
AutoWallis Nyrt.