BÉT Prémium kategória

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

2021-01-20

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-047350 cégjegyzékszámon, adószám: 23846085-2-41, továbbiakban: „Társaság”) hivatkozással a Társaságnak 2020. december 17. napján közzétett rendkívüli tájékoztatására, figyelemmel a tőkepiacr ól szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § bekezdésében, valamint a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben foglaltakra, az alábbiak szerint tájékoztatja Tisztelt Befektetőit.

A Társaság összesen 16.501.486 darab, egyenként 12,5,- forint névértékű, 206.268.575,- forint össznévértékű dematerializált, névre szóló, HU0000164504 ISIN kód alatt kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvényét (továbbiakban: „Részvények”) a KELER Zrt. rábocsátási eljárás keretében 2021. január 20. napjával megkeletkeztette.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 14/2021. számú határozatával a Társaság előbbiekben meghatározott Részvényeit 2021. január 20. napjával a tőzsdei kereskedésbe bevezette és a vonatkozó Terméklista adatait a fenti értékpapír-sorozatra vonatkozóan megfelelően módosította.

A Részvények a Társaság igazgatóságának 2020. december 9. napján meghozott 1/2020.(XII.9.) számú igazgatósági határozatban foglaltak szerint elhatározott tőkeemelésből származnak.

Budapest, 2021. január 20.

AutoWallis Nyrt.