BÉT Prémium kategória

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

2019-12-20

Az AutoWallis Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §§ alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, az alábbi tájékoztatást adja.

A Kibocsátó a 2019. december 20. napján kelt 1/2019. (XII.20.) számú alapítói határozatban döntött arról, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 175.; cégjegyzékszáma: 01-09-693338; a továbbiakban: Társaság) az AutoWallis Csoport tőkeallokációjának optimalizálása részeként 19.700.000,- Ft összegű, pénzbeli tőkeemelést hajt végre oly módon, hogy 13.000.000,- Ft összeget a Társaság jegyzett tőkéjébe helyez, míg a fennmaradó 6.700.000,- Ft összeget a Társaság tőketartalékába helyezi. A Kibocsátó a vagyoni hozzájárulást a határozat keltjétől számított 30 napon belül vállalta a Társaság rendelkezésére bocsátani banki átutalással.

Továbbá a Kibocsátó a 2019. december 20. napján kelt 2/2019. (XII.20.) számú alapítói határozatban döntött arról is, hogy a 2019. december 20. napján kelt 1/2019. (XII.20.) számú alapítói határozatban elhatározott tőkeemelésre tekintettel megfelelően módosítja a Társaság alapító okiratát. 

Budapest, 2019.12.20.
AutoWallis Nyrt.