BÉT Prémium kategória

MNB H-JÉ-III-43/2021. számú határozat rendelkező részének közzététele

2021-09-03

Kiadmányozás napja: 2021.09.03.

Vizsgált időszakok: 2019. évi éves jelentését (Éves jelentés), valamint az annak részét képező, a 2019. pénzügyi évre vonatkozó, nemzetközi számviteli standardok (IFRS ) szerint készített éves beszámolóját (Éves beszámoló), összevont (konszolidált) éves beszámolóját (Konszolidált beszámoló) és a 2020. évi I. féléves jelentését (Féléves jelentés) és az annak részét képező féléves összevont (konszolidált) beszámolóját (Féléves beszámoló).

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350) (Kibocsátó) lefolytatott célvizsgálat (Vizsgálat) megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben az éves jelentés összeállítása során maradéktalanul tegyen eleget valamennyi vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

Az MNB a jelen határozat rendelkező részében előírt figyelmeztetés intézkedés alkalmazása során az MNB tv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott körülmények közül az a) és b) pontok figyelembevételével tekintettel volt a szabályszegés súlyosságára, illetve a cselekménynek a piacra gyakorolt hatására. Az MNB egyúttal az intézkedés alkalmazása kapcsán figyelemmel volt a feltárt szabálytalanságok csekély számára és alacsony kockázati súlyára.