BÉT Prémium kategória

HIRDETMÉNY

2019-01-25

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (korábbi neve: ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, székhely: 1055 Budapest Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350; továbbiakban: „Kibocsátó”) Igazgatósága 2018. április 26. napján megtartott ülésén döntött a Kibocsátó alaptőkéjének megemeléséről 3.038.923.500,- Ft összeggel, azaz 344.344.000,- Ft összegről 3.383.267.500,- Ft összegre

Az alaptőke-emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával került sor, amelynek keretében a Kibocsátó a HU0000156112 ISIN azonosítójú „C” sorozatú törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó 30.389.235 darab, 100,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényt bocsátott ki.

A tőkeemelés feltételei 2018. szeptember 9. napjával valósultak meg. A tőkeemelést a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-047350/72. számú, 2018. október 11. napján meghozott végzésével jegyezte be.

A Kibocsátó a tőkeemelés alapján zárt körben kibocsátásra került, a Kibocsátó jelenleg forgalomban lévő, HU0000164504 ISIN azonosítójú (a 2018.12.17. napján elhatározott részvénysplit előtt HU0000156112 ISIN azonosítójú) „C” sorozatú törzsrészvényeivel azonos sorozatba tartozó 243.113.880 darab (a zártkörű tőkeemelés során kibocsátott, 30.389.235 darab, a 2018.12.17. napján elhatározott részvénysplit utáni darabszám), 12,5,- Ft névértékű (a 2018.12.17. napján elhatározott részvénysplit utáni névérték), névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvények bevezetését kezdeményezni fogja a Budapesti Értéktőzsdére, ahol a Kibocsátó „C” sorozatú törzsrészvényei már a Terméklistán szerepelnek.

A Budapesti Értéktőzsdére, mint szabályozott piacra való bevezetéssel egyidejűleg nyilvános tranzakció végrehajtására nem kerül sor. Erre tekintettel nem kerül sor a zártkörű tőkeemelésen túl újabb tőkebevonásra. Továbbá a Kibocsátó tudomása szerint a Budapesti Értéktőzsdére való bevezetéssel egyidejűleg a zártkörű tőkeemelésben résztvevő személyek nem kívánnak a Tpt. szerinti nyilvános értékesítésre vonatkozó ajánlatot tenni a bevezetendő törzsrészvényekre, így azok vonatkozásában nem kívánnak eladási megbízást adni.

Ennek megfelelően a törzsrészvények Budapesti Értéktőzsdére való bevezetése technikai jellegű.

Tekintettel arra, hogy a bevezetendő törzsrészvények kibocsátási értéke meghaladja az 5.000.000,- EUR összeget – függetlenül attól, hogy nyilvános tőkebevonásra, illetve a törzsrészvények nyilvános értékesítésre való felajánlására nem kerül sor –, a Tpt. 21. § (1)-(2) bekezdése alapján Tájékoztató elkészítése és közzététele szükséges. 

A Tájékoztató és a jelen Hirdetmény közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2019.01.24. napján meghozott, H-KE-III-42/2019. számú határozatával engedélyezte.

A Tájékoztató (és esetleges kiegészítései), a jelen Hirdetmény, valamint a Kibocsátónak a törzsrészvényekkel kapcsolatos tájékoztatásai a Kibocsátó honlapján (www.autowallis.hu), az MNB által működtetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), továbbá a BÉT (www.bet.hu) honlapján kerülnek közzétételre, illetve munkanapokon, munkaidőben papíralapon is igényelhetők a Kibocsátó székhelyén (1055 Budapest Honvéd utca 20.). 

Budapest, 2019.01.25.