BÉT Prémium kategória

HIRDETMÉNY

2019-04-05

Közgyűlési meghívó napirendi pontjainak kiegészítéséről és a részvényes által előterjesztett határozattervezetről

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-047350) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a szavazatok több, mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett a 2019.04.30. / 2019.05.10. napjára meghirdetett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi ponttal történő kiegészítésére.

Napirendi pont kiegészítési javaslat:

„A Társaság alapszabálya egyes pontjainak módosítása” 

A Társaság hatályos Alapszabálya 7.17-es pontjában foglaltak alapján a fent indítványozott napirendi ponttal összefüggésben a részvényes az alábbi határozattervezetre tett indítványt:

 Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2019. április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének

[…]/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési határozata

Az Alapszabály 11.6. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:
„Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz kivéve a 12.2. 11.2. pontban szabályozott esetben.”

Budapest, 2019. április 5.
AutoWallis Nyrt. Igazgatósága