BÉT Prémium kategória

Az AutoWallis Nyrt. 2021.11.15-től hatályos Alapszabálya

2021-11-17

Az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.

A Társaság Igazgatósága 2021. november 12-én döntött a Társaság alaptőkéjének új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő felemeléséről. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága pedig a mai napon meghozott végzésével bejegyezte az alaptőke 5.314.797.062,5 Ft-ra történő felemelését.

Az új részvényeknek az elszámolására, azaz az új részvényeknek a befektetők értékpapírszámláján történő jóváírására várhatóan 2021. november 24-i értéknappal kerül sor, illetve ezzel egyidejűleg kerülnek a részvények bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére. A Lakossági Értékesítésben jegyző befektető a részére allokált új részvényeknek az értékpapírszámláján történt jóváírásáról a Forgalmazó üzletszabályzatában meghatározottaknak megfelelően kap értesítést. Az Intézményi Értékesítés keretében allokált mennyiségről a Forgalmazó az intézményi befektetőkkel fennálló keretszerződésben megjelölt értesítési módon értesíti az intézményi befektetőket.

Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján nem minősül reklámnak. A közzététel célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétellel kapcsolatban a Társaság a 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír kibocsátásával kapcsolatos, az MNB által jóváhagyott tájékoztatót tett közzé, amely elérhető a bet.hu [https://www.bet.hu/newkibdata/128621182/AutoWallis_Osszevont%20Tajekoztato_jovahagyott_alairt.pdf], a kozzetetelek.mnb.hu [https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=661680&did=K461665/2021] oldalakon, illetve a Társaság honlapján [www.autowallis.hu/reszvenyjegyzes], és az OTP Bank Nyrt., mint forgalmazó honlapján [www.otpbank.hu/autowallis]. A tájékoztató MNB általi jóváhagyása nem jelenti a felajánlott értékpapírok jóváhagyását. A befektetőknek a befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, illetve befektetési döntés meghozatalát megelőzően érdemes körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat. A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Társaság és képviselői nem vállalnak felelősséget a befektetők által levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségekért.

Az AutoWallis Nyrt. 2021.11.15-től hatályos Alapszabálya