BÉT Prémium kategória

Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma

2018-09-30

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján, a 2018. szeptember 30-i állapot szerint:

A Társaság tájékoztatja a Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága, a 2018.04.26. napján megtartott ülésén az 1/2018.04.26. sz. igazgatósági határozattal döntött a Társaság alaptőkéjének felemeléséről 3.038.923.500,- Ft összeggel, azaz 344.344.000,- Ft összegről 3.383.267.500,- Ft összegre (a továbbiakban: „Tőkeemelés”). A Tőkeemelésre új részvények zárt körben való kibocsátásával, több üzletrész apportja útján kerül sor. Az apportáló személyek a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot 2018.09.09-én megtették a Társaság részére, amely kezdeményezte a Tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági eljárás lefolytatását. Ezen cégbírósági eljárás 2018. szeptember 30-án még folyamatban volt, de várhatóan 2018. október első két hetében lezárásra kerül. A cégbírósági eljárás lezárásáról a Társaság rendkívüli közleményt tesz közzé.

A fentieknek megfelelően, a jelen tájékoztatásban feltüntetésre kerül mind a Tőkeemelés cégbírósági bejegyzését megelőző, mind az azt követő adatok.     

A Társaság alaptőkéje, részvényei a Tőkeemelés cégbírósági bejegyzését megelőzően és követően:

 * A Társaság Alapszabálya szerint: „...minden 100 Ft névértékű szavazatelsőbbségi jogot (vétójogot) biztosító részvényfajtába tartozó részvénye 1 szavazatra jogosít, azzal a megkötéssel, hogy Közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbséget biztosító részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett hozható meg.”

ALTERA Nyrt.