BÉT Prémium kategória

Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma

2018-10-31

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján a 2018. október 31-i állapot szerint:

* A Társaság Alapszabálya szerint: „...minden 100 Ft névértékű szavazatelsőbbségi jogot (vétójogot) biztosító részvényfajtába tartozó részvénye 1 szavazatra jogosít, azzal a megkötéssel, hogy Közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbséget biztosító részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett hozható meg.”

Jelen tájékoztatás közzétételekor az alaptőke emelés során kibocsátott részvények előállítására még nem került sor. A Társaság a jogszabályi előírások szerint - a cégbírósági bejegyzést követően - intézkedett a részvények előállításához és tőzsdei bevezetéséhez szükséges intézkedések megtétele érdekében.

ALTERA Nyrt.