Közzétételek
BÉT Prémium kategória

Tájékoztatás Avto Aktiv tranzakcióval kapcsolatban

Leírás

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2021.12.31.

Leírás

2022. évi Társasági eseménynaptár

Leírás

Tájékoztatás vezető állású személy részvénytranzakciójáról

Leírás

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2021.11.30-án

Leírás

Tájékoztatás részvények szabályozott piacra történő bevezetéséről

Leírás

Tájékoztatás szavazati jog változással kapcsolatban

Leírás

Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személy tranzakcióival kapcsolatban

Leírás

Az AutoWallis Nyrt. 2021.11.15-től hatályos Alapszabálya

Leírás

Tájékoztatás nyilvános részvénykibocsátás eredményéről, részvények átalakításáról

Leírás

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2021.10.31-én

Leírás

Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személyek tranzakciójával kapcsolatban

Leírás

Tájékoztatás szavazati jog változással kapcsolatban

Leírás

Tájékoztatás lakossági részvényértékesítés lezárásáról

Leírás
A Lakossági Értékesítési Időszak első három napján a Tájékoztató szerinti maximális mennyiségű részvény lejegyzésre került a lakossági befektetők által. Erre tekintettel a jegyzési időszak 2021. október 28. 00:01-kor lezárult.

Tájékoztatás kötvények regisztrációjáról

Leírás
A Budapesti Értéktőzsde Zrt., mint piacműködtető a Társaság AutoWallis NKP Kötvény 2031/I. elnevezésű, 6.600.000.000 forint össznévértékű értékpapírját 2021. október 20. napján kelt, 98/XBond/2021. számú határozatával, 2021. október 22. napjával az XBond Értékpapírlistán regisztrálta.

Tájékoztatás befektetői kapcsolattartó személyéről

Leírás

Tájékoztatás a közzététel nyelvéről

Leírás

Információs Dokumentum

Leírás
Az AutoWallis Nyrt. közzétette az AutoWallis NKP kötvény 2031/I. elnevezésű kötvény regisztrációjához készült Információs Dokumentumot.

Összevont tájékoztató közzététele

Leírás
Az AutoWallis Nyrt. közzétette tőkeemelés során kibocsátásra kerülő, nyilvános értékesítésből továbbá apportból származó törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez készült, a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott Tájékoztatóját.

Rendkívüli tájékoztatás lock-up megállapodásról

Leírás
Az AutoWallis Nyrt. 2021. október 7. napján részvényértékesítést és részvénykölcsönzést korlátozó, azaz ún. lock up megállapodást kötött a Wallis Asset Management Zrt-vel.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2021.09.30-án

Leírás

Rendkívüli tájékoztatás új leányvállalatokról

Leírás
Az Avto Aktiv tranzakcióhoz kapcsolódóan a Társaság két, 100%-os tulajdonában álló leányvállalatot alapított Szlovéniában.

Tájékoztatás a féléves jelentéséhez kapcsolódó közzétételben bemutatott számviteli újramegállapításokról, átsorolásokról, illetve újraprezentálásokról

Leírás
Társaság a 2021. I. féléves időszakára vonatkozó, 2021. szeptember 2-án közzétett féléves jelentéséhez kapcsolódó közzétételben bemutatott alábbi számviteli újramegállapításokat, átsorolásokat, illetve újraprezentálásokat tette a Társaság könyvvizsgálójának a Féléves jelentésre vonatkozó észrevételei alapján.

MNB H-JÉ-III-43/2021. számú határozat rendelkező részének közzététele

Leírás

Tájékoztatás az AutoWallis Csoport 2021. I. féléves időszakára vonatkozó féléves jelentéséről

Leírás

Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma 2021.08.31.

Leírás
Befektetői tájékoztató a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról.

Rendkívüli tájékoztatás ingatlanvásárlásról

Leírás
A Társaság 100%-os tulajdonában lévő AW Property Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. augusztus 23-án adásvételi szerződést kötött a STRABAG csoporthoz tartozó First-Immo Hungary Kft. társasággal Budapest XI. kerületében a Szerémi út és az Építész utca találkozásánál található (Hrsz.: 43626/4) ingatlan vonatkozásában.

Tájékoztatás cégbejegyzéséről

Leírás
A közzétételi kötelezettségének eleget tevő tájékoztatás cégbejegyzésről.

Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma 2021.07.31.

Leírás
Befektetői tájékoztató a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról.

Tájékoztató az AutoWallis Nyrt. 2021. július 23. napi kötvényaukciójáról

Leírás
A kötvények forgalomba hozatalának részletei

Tájékoztatás kötvénykibocsátásról és hitelminősítés felülvizsgálatáról

Leírás
Tájékoztatás a Növekedési Kötvényprogram keretében történő kibocsátásról.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2021.06.30-án

Leírás

Tájékoztatás saját részvény tranzakcióról

Leírás

Rendkívüli tájékoztatás

Leírás

Új könyvvizsgálót választott az AutoWallis

Leírás

Tájékoztatás MRP programról

Leírás

Tájékoztatás könyvvizsgáló választásról közlemény helyesbítése

Leírás

AutoWallis Sales Report 2021. első negyedév

Leírás

Éves közgyűlés hatáskörében hozott igazgatósági határozatok

Leírás

Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma

Leírás

Módosított eseménynaptár

Leírás

Közgyűlés meghívó

Leírás

Rendkívüli tájékoztatás üzletrész apportálásáról

Leírás

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

Leírás

Az ALTERA Nyrt. társasági eseményei 2018-ban

Leírás

Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma

Leírás

Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma

Leírás

Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

Leírás

Rendkívüli tájékoztatás elérhetőség változásról

Leírás